Regelmatig worden er vragen gesteld over tarieven wanneer het kerkgebouw wordt gebruikt voor herdenkings- of huwelijksdiensten. Naast de kosten van het gebouw spelen hierbij de personeelskosten (predikant, koster, organist) een belangrijke rol. Uitgaande van de reële kosten, en rekening houdend met de financiële bijdragen van het betreffende gemeentelid, heeft de Kerkenraad in haar vergadering van 9 november 2010 per 1 januari 2011 de volgende regeling vastgesteld. Herdenkingsdienst, huwelijksinzegening.

Hierbij moet gedacht worden aan de volgende onderdelen:

Kosten predikant, de z.g. “zorgbijdrage”

  • gesprek(ken) met de familie van de overledene, resp. het bruidspaar;
  • voorbereiding van de dienst;
  • het leiden van de herdenkingsdienst (incl. de gang naar de begraafplaats) of huwelijksdienst;
  • eventuele reiskosten, als de predikant gesprekken met de familie, of het bruidspaar moet voeren buiten de kerkelijke gemeente dan geldt een vergoeding van € 0,28 per kilometer;

Gemiddeld zal de predikant hieraan 10 uur besteden à € 55,- is € 550,-.

Huur kerkgebouw incl. koster en organist.

De huur van het kerkgebouw wordt gesteld op € 275,- voor de dienst inclusief medewerking van koster en organist. Voor het eventuele gebruik van de consistoriekamer en consumpties (koffie, thee) bestaat een aparte regeling.

In mindering te brengen op de “zorgbijdrage”.

Dit betreft de bijdrage van de overledene en eventueel echtgeno(o)t(e), danwel het toekomstige echtpaar gedurende de laatste vijf jaar in het kader van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Deze bijdrage zal door het College van Kerkrentmeesters in mindering worden gebracht op de “zorgbijdrage”, echter tot een maximum van € 550,-.

In geval van verschil van mening over de toepassing van de tarieven en in alle gevallen waarin deze tarieven niet voorzien, beslist het College van Kerkrentmeesters.

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast met het CBS-indexcijfer.

Voorbeeld a. (in de Ledevaertkerk) Bedrag
   
Zorgbijdrage predikant € 550,00
Reiskosten 100 km à 0,28 € 28,00
Gebruik kerkgebouw € 275,00
  € 853,00
Stel bijdrage Kerkbalans in 5 jaar op € 350,00
Te berekenen € 503,00
   
Voorbeeld b. (in de Ledevaertkerk) Bedrag
   
Zorgbijdrage predikant € 550,00
Gebruik kerkgebouw € 275,00
  € 825,00
Stel bijdrage Kerkbalans in 5 jaar op € 550,00
Te berekenen € 275,00
   
Voorbeeld c. (buiten de kerkelijke gemeente) Bedrag
   
Zorgbijdrage predikant € 550,00
Reiskosten 100 km à 0,28 € 28,00
  € 578,00
Stel bijdrage Kerkbalans in 5 jaar op nihil
Te berekenen € 578,00

 
Het huren van de kerkzaal voor overige gelegenheden.
De kerkzaal kan worden gehuurd.

   
De huurprijzen zijn: Bedrag
Per dagdeel € 275,00
Toeslag voor 2 dagdelen 30%
Toeslag voor 3 dagdelen 75%
Toeslag voor verwarming (als de buitentemperatuur dit vereist) 25%
Met een minimum van € 124,00
   


Iets te vieren?

Wilt u het vieren van uw verjaardag niet overslaan, maar ziet u op tegen de drukte? Dan is het misschien een goed idee om een ruimte in de Ledevaertkerk te huren.

   
De huurprijzen zijn: Bedrag
Consistoriekamer (61 m²) € 60,00
Torenkamer   (16 m²) € 37,00
   
   
   

Kerkleden krijgen een korting van 25%.

Catering
Ook de verzorging kan voor u worden geregeld. Voor de prijs hoeft u het niet te laten:

   
De kosten zijn: Bedrag
koffie, thee € 1,00 per kop/glas
wijn € 1,50 per glas
Jus d`orange € 1,00 per glas
Spa rood € 1,00 per glas
belegd broodje € 1,50
   

Over andere (bescheiden) wensen op het gebied van eten en drinken kan worden overlegd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jeen Bijlsma, 013 508 1516