UIT DE KERKENRAAD

Andries van Dijk

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 13 februari 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van Jeremia 16: 19 t/m 21, “Alleen de HEER is een toevlucht”, en ging voor in gebed.

De commissie beheer en de commissie diaconie zullen zeer binnenkort invulling geven aan de uitvoering van het beleggingsstatuut, nu alle formaliteiten met de ASN-bank zijn afgerond.

De kerkenraad heeft gediscussieerd over de vraag of er beleid moet worden opgesteld t.a.v. de transparantie die de kerkenraad wil betrachten naar de gemeenteleden toe. Ds. Sara Dondorp en Gerdi van Putten zullen uitzoeken of de PKN hiervoor richtlijnen heeft.

Tijdens de evaluatie van Welkom met Kerst (WMK) is namens RK-Caritas gevraagd of de werkgroep WMK het hele jaar door activiteiten wil organiseren voor de doelgroep. Omdat in onze kerk al een aantal activiteiten zijn en er weinig menskracht beschikbaar is, is gezegd dat Caritas desgewenst kan aanhaken bij activiteiten van de Ledevaertkerk, bijv. op Hemelvaartdag. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Het jaarverslag van de begraafplaats is klaar. Veel nabestaanden zijn niet meer te traceren, doordat de graven oud zijn. Zolang het niet nodig is deze graven te ruimen, zal niets worden ondernomen. De papieren in het kastje bij de ingang van de begraafplaats zullen worden vernieuwd en geplastificeerd.

De vesper op de woensdag in de stille week 2018 zal deze keer een ander karakter hebben. Pien Storm van Leeuwen zal gedichten voordragen uit het boekje “Gaat ’t mij aan. Een Kruisweg”, van Rob van Uden en Pien Storm van Leeuwen. Daarbij zullen dia’s vertoond worden van afbeeldingen uit het boekje. 

Omdat de stille week veel beslag legt op de beschikbare menskracht, kan, gezien de stijgende leeftijd en het afnemende aantal van de vrijwilligers, niet alles blijven zoals het is. In september 2018 zal, met het oog hierop, de stille week op de agenda van de kerkenraad komen. Het is mogelijk dat dan een aantal activiteiten in die week geschrapt wordt. In elk geval zal in de stille week 2018 de avondmaalsviering weer in de kring plaatsvinden en niet meer aan tafels.

Op vrijdagavond 13 juli 2018 wordt een vrijwilligersavond gehouden. De organisatie hiervan is in handen van ds. Sara Dondorp en Andries van Dijk.

De “moonlightshopping” in december 2017 was een groot succes, met een geweldige opkomst, veel gezelligheid en een gemêleerd publiek. Wel werden iemand die vragen over de kerk kon beantwoorden en iemand die orgel kon spelen gemist. Besloten is om ook dit jaar mee te doen aan moonlightshopping en dan aan mensen van Rondje Open Kerk te vragen aanwezig te zijn voor korte rondleidingen. Ook zal gekeken worden of er iemand te vinden is die orgel kan spelen.

Ds. Sara Dondorp las het gedicht “Wij krijgen elkander lief” uit de 40dagentijdkalender, waarna de voorzitter de vergadering sloot.